Hei Elei vum 26. Mee 1991

Rediffuséiert op RTL Télé Lëtzebuerg um Sonndeg, 23. Mee 2021