Hei Elei vum 8. September 1991

Rediffuséiert op RTL Télé Lëtzebuerg um Sonndeg, 5. September 2021