Hei Elei vum 29. September 1991

Rediffuséiert op RTL Télé Lëtzebuerg um Sonndeg, 26. September 2021