Hei Elei vum 6. Oktober 1991

Rediffuséiert op RTL Télé Lëtzebuerg um Sonndeg, 6. Oktober 2021