Hei Elei vum 20. Oktober 1991

Rediffuséiert op RTL Télé Lëtzebuerg um Sonndeg, 17. Oktober 2021