Hei Elei vum 13. Oktober 1991

Rediffuséiert op RTL Télé Lëtzebuerg um Sonndeg, 10. Oktober 2021