Hei Elei vum 15. September 1991

Rediffuséiert op RTL Télé Lëtzebuerg um Sonndeg, 12. September 2021