Hei Elei vum 27. Oktober 1991

Rediffuséiert op RTL Télé Lëtzebuerg um Sonndeg, 24. Oktober 2021