Reegel 19: De mëll geschwate Konsonant s

Wat zeechent dee mëll geschwate Konsonant s aus? Wou kann en am Wuert stoen?

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/