Apple Share
Presented by
Sponsor
ZLS - Lëtzebuergesch richteg schreiwen
ZLS - Lëtzebuergesch richteg schreiwen: D'Lëtzebuerger Orthografie per Video. Kuerz Clippen erklären déi wichtegst Reegele vun der Rechtschreiwung
Play

Play episode

Aleedung 1: D'Vokalen an d'Konsonanten
ZLS - Lëtzebuergesch richteg schreiwen: D'Lëtzebuerger Orthografie per Video. Kuerz Clippen erklären déi wichtegst Reegele vun der Rechtschreiwung