Reegel 16: D’n-Reegel, Deel 2

Wéi bei quasi all Reegel gëtt et och bei der n-Reegel e puer extra Fäll. Déi ginn hei am zweeten Deel beliicht.

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/