Reegel 22: D’Verben, Deel 1

D’Verbe reegele sech schéi konsequent iwwer d’Basisreegele vun de Vokalen an de Konsonanten.

Iwwer d‘Verbe kann een also gutt säin orthografescht Wëssen testen, wéi hei beim éischten Deel.

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/