De Christian Mosar

Invité: De Christian Mosar, ausserdeem de Remix Festival vun Esch 2022 an d'Theater-Produktioun "De Bësch".