Verurteelt oder fräigesprach

Wéi d’Justiz zu Lëtzebuerg funktionéiert.

Bei wéi enger Affaire kënnt een op wéi ee Geriicht. Wéi kënnt et zum Prozess. Schléit de Riichter och bei eis mam Hummer op den Dësch. Wee schafft soss um Geriicht. A wéi kann een erausfannen op een d’Wourecht seet oder litt.

iTunes