Aleedung 2: Déi betounte Silb

Déi geschriwwe Sprooch hëlleft dem An dacks, déi betount Silb am Wuert ze erkennen.

Mee wéi ass et bei där geschwater Sprooch? Wat mécht een, wann d’Ouer déi betount Silb net erkennt?

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/