Reegel 9: D’Vokalkoppelen

Wat zeechent eng Vokalkoppel aus a wéi vill där Koppele gëtt et am Lëtzebuergeschen?

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/