Reegel 21: Extrafäll um Enn vum Wuert

Fält vun engem duebele Konsonant um Enn vun der Grondform eigentlech een ewech, wann, jee no Fall, um Enn vum Wuert aner Konsonante bäikommen?

Hei fannt Dir déi komplett Reegelen: https://portal.education.lu/zls/orthografie
Fir d’Orthografie ze üben, kënnt Dir den Ortho-Trainer vum ZLS benotzen: https://ortho.lod.lu/