Apple Share
Interview at the Interview
En Interview am “Interview” – kuerz a knapp, mat Cheffe vu grousse Betriber. An engem entspaante Kader léiere mir déi grouss Nimm aus der Lëtzebuerger Ekonomie vun enger anerer Säit kennen.
Play

Play episode

Interview am Interview (12): Sasha Baillie
En Interview am “Interview” – kuerz a knapp, mat Cheffe vu grousse Betriber. An engem entspaante Kader léiere mir déi grouss Nimm aus der Lëtzebuerger Ekonomie vun enger anerer Säit kennen.